Легендата за замъка Виница

По времето на турската заплаха ускок се укрива във Виница под предлог, че бяга от турците. Той се правеше на християнин и приятел, но в действителност беше турски шпионин! Когато хората от Виница разбраха, го разположиха на четвърт.
След това един ден турската конница се появи от хърватската страна на река Колпа и малка група хора от Виница избягаха на хълма Жежел, за да посетят църквата Св. Мери да намери помощ. Те обикаляха църквата, като в процесия, и се молеха за защита. Турците, които видяха това шествие, помислиха, че се е събрала голяма армия и затова избягаха от района. В знак на благодарност към Мария хората от Виница решиха да правят поклонение в Жежел всяка година, което сега е ритуал, който правят и до днес!

Връзки:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj